Výstavba - I. etapy

Výstavba bytových objektů bude ve dvou na sebe navazujících etapách.
První etapa projektu Bydlení Brandýs je nabízena formou prodeje do osobního vlastnictví (OV).

Prodej bytových jednotek z první etapy byl zahájen v říjnu 2021 (budovy s označením „A“ – „D“). Dokončení první etapy je plánováno na léto 2024.

V druhé etapě – v budově F a G budou k dispozici v prvním nadzemním podlaží komerční prostory pro budoucí prodejny a služby (kavárna, pekárna, obchod, služby apod.).

Celý projekt navrhl Ing. arch. Pavel Červený z ateliéru ARCHITEP HK s.r.o. s ohledem na okolní výstavbu, kvalitu, pohodlí a praktičnost.
Výstavbu celého projektu zajišťuje generální dodavatel firma KASTEN.

Zahájení prodeje I. etapa:
10/2021

Zahájení výstavby I. etapa:
1Q/2022

Kolaudace I. etapa:
Léto 2024

Stěhování:
Léto 2024

Aktuality

08.2023

• hotové dřevěné krovy u všech sekcí
• montáž střešní krytiny u sekcí C a D
• osazena okna u všech sekcí

07.2023

• hotová hydroizolace stropu nad 4. NP u sekce A
• hotové dřevěné krovy u sekce B, C, D
• hotové celoplošné bednění krovu u sekce C a dokončování u sekce D
• osazena okna v sekcích A, B, C
• zahájena výstavba II. etapy

06.2023

• hotové stěny 4. NP sekcí A, B, C, D
• hotové stropní konstrukce nad 4. NP sekcí A, C, D
• hotové bednění stropní desky a vyvázaná výztuž nad 4. NP v sekci B
• zhotovování krovu nad sekcí C

05.2023

• hotové stěny 3. NP sekcí A, B, C, D
• hotové stropní konstrukce nad 3. NP sekcí A, C
• hotové bednění stropní desky nad 3. NP v sekci B
• hotové bednění a vyvázání výztuže stropní desky nad 3. NP v sekci D
• vyzdívání stěn 4.NP sekce A, C

04.2023

• hotové stěny 2. NP sekcí A, B, C, D
• hotové stropní konstrukce nad 2. NP sekcí A, B, C
• hotové bednění a vyvázaná výztuž stropní desky nad 2. NP v sekci D
• vyzdívání stěn 3.NP sekce A, C

03.2023

• hotové stěny 1. NP sekcí A, B, C, D
• hotové stropní konstrukce nad 1. NP sekcí A, C
• hotové bednění pro stropní konstrukci nad 1. NP a vázání výztuže v sekcích B, D
• betonáž a vyzdívání stěn 2.NP sekce A, C

02.2023

• vázání výztuže stěn 1.NP sekce A, C
• betonáž stěn 1. NP sekce A, C

01.2023

• Přípravné práce pro pokračující výstavbu v roce 2023

10.2022

• Sekce A – vybetonovaný strop nad suterénem
• Sekce B – vybetonovaný strop nad suterénem
• Sekce C – vybetonovaný strop nad suterénem
• Sekce D – vybetonovaný strop nad suterénem

09.2022

• Sekce A – vybetonovaný strop nad suterénem
• Sekce B – vybetonovaný strop nad suterénem
• Sekce C – suterénní stěny + bednění pro strop nad suterénem
• Sekce D – základová konstrukce + část suterénních stěn

08.2022

• Sekce A – vybetonovaný strop nad suterénem
• Sekce B – suterénní stěny + bednění pro strop nad suterénem
• Sekce C – podkladní beton + výztuž základové konstrukce
• Sekce D – podkladní beton pod základovou konstrukci

07.2022

Vybetonované suterénní stěny v sekci A, bednění pro část stropu v sekci A. Vybetonovaná základová konstrukce pod sekcí B. Piloty pod sekcemi C a D.

06.2022

Kladení a vázání výztuže základové konstrukce sekce A

04.2022

Navezení zařízení staveniště, vrtání a betonování pilot

02.2022

Výkopové práce pod sekcemi A, B, C, D

01.2022

Zemní práce na staveništi. Výkopové práce pod domem A

12.2021

Přípravné práce na místě stavby

10.2021

Spuštění webových stránek a zahájení marketingové kampaně k prodeji bytových jednotek

2021

Finalizace a schválení úvěru pro developerský projekt a podpis smluvní dokumentace k odkupu souboru pozemků

2014-2019

Provedení studie
Vypracování projektové dokumentace
Územní řízení a stavební povolení
Nabytí právní moci stavebního povolení

Bydlení Brandýs - fáze 2 - družstevní bydlení