VÝSTAVBA

Prodej bytových jednotek z první etapy byl zahájen v říjnu 2021 (budovy s označením „A“ – „D“). Dokončení první etapy je plánováno na léto 2024.

Ve druhé etapě jsou stavěny budovy s označením „E“ – „G“. Tyto budovy budou mít k dispozici v prvním nadzemním podlaží komerční prostory pro budoucí prodejny a služby (kavárna, pekárna, obchod, služby apod.).

Výstavba pohledem
našeho objektivu

Prohlédněte si fotografie zachycující průběh výstavby obou etap bytového projektu Bydlení Brandýs.

05.2024

I. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA

• dokončování laminátových podlah všech bytů
• hotová areálová asfaltová komunikace
• vodorovné a svislé dopravní značení v areálu
• vydláždění parkovaích stání
• osazování interiérových dveří bytů
• zahájení provádění úpravy vnitřních schodišť

05.2024

I. ETAPA

II. ETAPA

II. ETAPA

• bednění pod střešní krytinu u všech objektů
• střešní krytina u objektu G
• fasádní izolant na jižní a východní straně objektů F a G
• vnitřní omítky – zahájeno na objektech E a F
• montáže rozvodů instalací ZTI + UT + EL

03.2024

I. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA

• hotové obklady u všech sekcí
• hotové dlažby u všech sekcí
• hotové SDK konstrukce u všech sekcí
• hotové první vrstvy malby u všech sekcí

03.2024

I. ETAPA

II. ETAPA

II. ETAPA

• krov u všech domů
• zahájení montáže instalací ZTI + UT
• vyzdívky ve všech podlaží objektů E a F
• zahájení vyzdívek v objektu G

02.2024

I. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA

• hotová západní fasáda všech sekcí
• osazování vstupních dveří do bytů

02.2024

I. ETAPA

II. ETAPA

II. ETAPA

• objekt E – krov nad posledním podlažím
• objekt F – krov nad posledním podlažím
• objekt G – dokončený strop nad posledním podlažím + penetrace

01.2024

I. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA

• provádění izolace stropů 1. PP všech sekcí
• dokončování hrubých rozvodů ZTI všech sekcí
• dokončování hrubých rozvodů VZT všech sekcí
• Elektroinstalace – příprava pro kompletace
• hotové parapety sekce A, B na západní straně
• hotová tepelná izolace na západní straně sekce A, C
• provádění sádrokartonových podhledů v chodbách sekce A, B, C
• montáž kotelen v sekci A, B
• hotová tepelná izolace balkónů a teras sekce A, B

01.2024

I. ETAPA

II. ETAPA

II. ETAPA

• objekt E – dokončeny stěny a strop ve 4. NP, příprava na vyzdívku příček
• objekt F – dokončeny stěny a strop ve 4. NP, příprava na vyzdívku příček
• objekt G – dokončeny stěny a strop ve 3. NP, vyzdívání stěn ve 4. NP

11.2023

I. ETAPA

II. ETAPA

II. ETAPA

• hotové stěny 1. NP a 2. NP u všech sekcí

• hotová stropní konstrukce nad 1.NP u všech sekcí

• hotová stropní konstrukce 2. NP u sekce E a F

• bednění pro stropní konstrukci nad 2.NP sekce G a vyvazování výztuže

• hotové stěny 3. NP u sekce E a F

• příprava bednění pro stropní konstrukci nad 3. NP sekce F

• hotová stropní konstrukce nad 3. NP sekce E

• vyzdívání obvodových stěn 4. NP a bednění pro schodišťové a výtahové stěny 4. NP

11.2023

I. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA

• hotová východní fasáda všech sekcí

• vnitřní rozvody kanalizace a vodovodu v koupelnách a WC

• probíhající obkladačské práce koupelen, WC a předsíní

• omítání společných prostor

• hrubé terénní práce na západní straně

• osazené výtahy ve všech sekcích

10.2023

I. ETAPA

II. ETAPA

II. ETAPA

• hotové suterénní stěny u všech sekcí

• hotová stropní konstrukce nad suterénem sekce E a F

• bednění pro stropní konstrukci nad suterénem sekce G a vyvazování výztuže

10.2023

I. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA

• hotová střešní krytina u všech sekcí

• fasádní tepelná izolace na východní straně všech sekcí téměř hotova

• zahájena montáž zámečnických konstrukcí na východní fasádě

• hrubé rozvody elektroinstalací ve všech sekcích téměř hotovo

• provádění říms

• hotové omítky v bytech na stropech všech podlaží v sekci A a D

• provádění omítek stropů a stěn v bytech v ostatních sekcích

08.2023

I. ETAPA

II. ETAPA

II. ETAPA

• hotové základové piloty u všech sekcí

• hotový podkladní beton u všech sekcí

• hotová základová deska sekce E

• betonáž suterénních stěn sekce E

• vyvazování výztuže základové desky sekce F

• vyvazování výztuže suterénních stěn sekce F

08.2023

I. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA

• hotové dřevěné krovy u všech sekcí

• montáž střešní krytiny u sekcí C a D

• osazena okna u všech sekcí

07.2023

I. ETAPA

II. ETAPA

II. ETAPA

Zahájení výstavby II. etapy

• hotové piloty, podkladní beton a vyvazování výztuže pro základovou desku sekce E

• vrtání a betonáž pilot u sekce F a G

07.2023

I. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA

• hotová hydroizolace stropu nad 4. NP u sekce A

• hotové dřevěné krovy u sekce B, C, D

• hotové celoplošné bednění krovu u sekce C a dokončování u sekce D

• osazena okna v sekcích A, B, C

06.2023

I. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA

• hotové stěny 4. NP sekcí A, B, C, D

• hotové stropní konstrukce nad 4. NP sekcí A, C, D

• hotové bednění stropní desky a vyvázaná výztuž nad 4. NP v sekci B

• zhotovování krovu nad sekcí C

05.2023

I. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA

• hotové stěny 3. NP sekcí A, B, C, D

• hotové stropní konstrukce nad 3. NP sekcí A, C

• hotové bednění stropní desky nad 3. NP v sekci B

• hotové bednění a vyvázání výztuže stropní desky nad 3. NP v sekci D

• vyzdívání stěn 4.NP sekce A, C

04.2023

I. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA

• hotové stěny 2. NP sekcí A, B, C, D

• hotové stropní konstrukce nad 2. NP sekcí A, B, C

• hotové bednění a vyvázaná výztuž stropní desky nad 2. NP v sekci D

• vyzdívání stěn 3.NP sekce A, C

03.2023

I. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA

• hotové stěny 1. NP sekcí A, B, C, D

• hotové stropní konstrukce nad 1. NP sekcí A, C

• hotové bednění pro stropní konstrukci nad 1. NP a vázání výztuže v sekcích B, D

• betonáž a vyzdívání stěn 2.NP sekce A, C

02.2023

I. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA

Vázání výztuže stěn 1.NP sekce A, C. Betonáž stěn 1. NP sekce A,C.

01.2023

I. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA

Přípravné práce pro pokračující výstavbu v roce 2023

10.2022

I. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA

• Sekce A – vybetonovaný strop nad suterénem

• Sekce B – vybetonovaný strop nad suterénem

• Sekce C – vybetonovaný strop nad suterénem

• Sekce D – vybetonovaný strop nad suterénem

09.2022

I. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA

• Sekce A – vybetonovaný strop nad suterénem

• Sekce B – vybetonovaný strop nad suterénem

• Sekce C – suterénní stěny + bednění pro strop nad suterénem

• Sekce D – základová konstrukce + část suterénních stěn

08.2022

I. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA

• Sekce A – vybetonovaný strop nad suterénem

• Sekce B – suterénní stěny + bednění pro strop nad suterénem

• Sekce C – podkladní beton + výztuž základové konstrukce

• Sekce D – podkladní beton pod základovou konstrukci

07.2022

I. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA

Vybetonované suterénní stěny v sekci A, bednění pro část stropu v sekci A.
Vybetonovaná základová konstrukce pod sekcí B. Piloty pod sekcemi C a D.

06.2022

I. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA

Kladení a vázání výztuže základové konstrukce sekce A

04.2022

I. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA

Navezení zařízení staveniště, vrtání a betonování pilot.

01.2022

I. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA

Zemní práce na staveništi. Výkopové práce pod domem A

12.2021

I. ETAPA

II. ETAPA

I. ETAPA

Přípravné práce na místě stavby