Výstavba

Výstavba bytových objektů bude ve dvou na sebe navazujících etapách.

Prodej bytových jednotek z první etapy byl zahájen v říjnu 2021 (budovy s označením „A“ – „D“). Dokončení první etapy je plánováno na 04-10/2024.

V druhé etapě budou vystavěny budovy s označením „E“ – „G“. Tyto budovy budou mít k dispozici v prvním nadzemním podlaží komerční prostory pro budoucí prodejny a služby (kavárna, pekárna, obchod, služby apod.).

Celý projekt navrhl Ing. arch. Pavel Červený z ateliéru ARCHITEP HK s.r.o. s ohledem na okolní výstavbu, kvalitu, pohodlí a praktičnost.
Výstavbu celého projektu zajišťuje generální dodavatel firma KASTEN

Aktuality

07.2022

Vybetonované suterénní stěny v sekci A, bednění pro část stropu v sekci A. Vybetonovaná základová konstrukce pod sekcí B. Piloty pod sekcemi C a D.

06.2022

Kladení a vázání výztuže základové konstrukce sekce A

04.2022

Navezení zařízení staveniště, vrtání a betonování pilot

02.2022

Výkopové práce pod sekcemi A, B, C, D

01.2022

Zemní práce na staveništi. Výkopové práce pod domem A

12.2021

Přípravné práce na místě stavby

10.2021

Spuštění webových stránek a zahájení marketingové kampaně k prodeji bytových jednotek

2021

Finalizace a schválení úvěru pro developerský projekt a podpis smluvní dokumentace k odkupu souboru pozemků

2014-2019

Provedení studie
Vypracování projektové dokumentace
Územní řízení a stavební povolení
Nabytí právní moci stavebního povolení

Zahájení prodeje I. etapa:
10/2021

Zahájení výstavby I. etapa:
1Q/2022

Kolaudace I. etapa:
04-10/2024

Stěhování:
listopad 2024

Zahájení prodeje II. etapa:
10/2022

Zahájení výstavby II. etapa:
1Q/2023

Kolaudace II. etapa:
04-10/2025

Stěhování:
listopad 2025

DCIM101MEDIADJI_0206.JPG