Výstavba

Výstavba bytových objektů bude ve dvou na sebe navazujících etapách.
První etapa projektu Bydlení Brandýs je nabízena formou prodeje do osobního vlastnictví (OV).
Druhá etapa projektu Bydlení Brandýs bude nabízena formou družstevního vlastnictví (DV).

Prodej bytových jednotek z první etapy byl zahájen v říjnu 2021 (budovy s označením „A“ – „D“). Dokončení první etapy je plánováno na 10/2024.

V druhé etapě budou vystavěny budovy s označením „E“ – „G“. Tyto budovy budou mít k dispozici v prvním nadzemním podlaží komerční prostory pro budoucí prodejny a služby (kavárna, pekárna, obchod, služby apod.).

Celý projekt navrhl Ing. arch. Pavel Červený z ateliéru ARCHITEP HK s.r.o. s ohledem na okolní výstavbu, kvalitu, pohodlí a praktičnost.
Výstavbu celého projektu zajišťuje generální dodavatel firma KASTEN

Aktuality

03.2023

• hotové stěny 1. NP sekcí A, B, C, D
• hotové stropní konstrukce nad 1. NP sekcí A, C
• hotové bednění pro stropní konstrukci nad 1. NP a vázání výztuže v sekcích B, D
• betonáž a vyzdívání stěn 2.NP sekce A, C

02.2023

• vázání výztuže stěn 1.NP sekce A, C
• betonáž stěn 1. NP sekce A, C

01.2023

• Přípravné práce pro pokračující výstavbu v roce 2023

10.2022

• Sekce A – vybetonovaný strop nad suterénem
• Sekce B – vybetonovaný strop nad suterénem
• Sekce C – vybetonovaný strop nad suterénem
• Sekce D – vybetonovaný strop nad suterénem

09.2022

• Sekce A – vybetonovaný strop nad suterénem
• Sekce B – vybetonovaný strop nad suterénem
• Sekce C – suterénní stěny + bednění pro strop nad suterénem
• Sekce D – základová konstrukce + část suterénních stěn

08.2022

• Sekce A – vybetonovaný strop nad suterénem
• Sekce B – suterénní stěny + bednění pro strop nad suterénem
• Sekce C – podkladní beton + výztuž základové konstrukce
• Sekce D – podkladní beton pod základovou konstrukci

07.2022

Vybetonované suterénní stěny v sekci A, bednění pro část stropu v sekci A. Vybetonovaná základová konstrukce pod sekcí B. Piloty pod sekcemi C a D.

06.2022

Kladení a vázání výztuže základové konstrukce sekce A

04.2022

Navezení zařízení staveniště, vrtání a betonování pilot

02.2022

Výkopové práce pod sekcemi A, B, C, D

01.2022

Zemní práce na staveništi. Výkopové práce pod domem A

12.2021

Přípravné práce na místě stavby

10.2021

Spuštění webových stránek a zahájení marketingové kampaně k prodeji bytových jednotek

2021

Finalizace a schválení úvěru pro developerský projekt a podpis smluvní dokumentace k odkupu souboru pozemků

2014-2019

Provedení studie
Vypracování projektové dokumentace
Územní řízení a stavební povolení
Nabytí právní moci stavebního povolení

Zahájení prodeje I. etapa:
10/2021

Zahájení výstavby I. etapa:
1Q/2022

Kolaudace I. etapa:
10/2024

Stěhování:
listopad 2024

Zahájení prodeje II. etapa:
01/2023

Zahájení výstavby II. etapa:
1Q/2023

Kolaudace II. etapa:
12/2025

Stěhování:
1Q/2026

DCIM101MEDIADJI_0206.JPG