II. ETAPA

DRUŽSTEVNÍ
BYDLENÍ

XX

VOLNÝCH
K PRODEJI

VZOROVÝ BYT

Vlastní bydlení

s vkladem od 1 mil. Kč

JAK FUNGUJE FINANCOVÁNÍ?

Je to poměrně jednoduché. Dům pořizuje (kupuje) Bytové družstvo Bydlení Brandýs. Vy se stanete nabyvatelem družstevního podílu vámi vybraného bytu, za který zaplatíte 20% jeho ceny + 60.000,-Kč za jednorázový příspěvek družstvu. Budete tedy nabyvatelem členského podílu v bytovém družstvu, které vlastní bytový dům. Zbytek ceny vašeho bytu budete splácet prostřednictvím družstva formou anuitních splátek od převzetí bytu po dobu 35 let s maximální úrokovou sazbou 4,89% s fixací na 3 roky od čerpání úvěru.

Nepotřebujete

hypoteční úvěr

Stačí mít naspořeno

20 % ceny bytu

Bez dokazování

výše příjmů

Výši splátek si můžete sami ovlivnit navýšením původního vkladu ve výši 20% o vámi zvolenou částku, případně mimořádnými splátkami či úplným doplacení anuity v průběhu splácení úvěru, dle podmínek, které družstvu dovoluje banka. Před převzetím družstevního bytu budou členové družstva jednorázově skládat fond dluhové služby ve výši dvojnásobku měsíční anuitní splátky, poté po převzetí bytu se začínají platit pravidelně splátky anuity. 

V porovnání s bytem pořízeným na hypotéku nemusíte prokazovat své příjmy, nejste jako osoba dlužníkem a svůj podíl v družstvu (s právem užívat družstevní byt) můžete kdykoli za úplatu převést na někoho jiného. Oproti nájemnímu bydlení neplatíte peníze majiteli bytu, ale s každou splátkou roste nominální hodnota Vašeho družstevního podílu (a tedy i jeho tržní hodnota). Na konci období zůstane zcela splacený družstevní byt. Bez ohledu na to, jestli v něm budete bydlet vy, jestli ho zdědí například vaše děti nebo jestli v něm bude bydlet někdo, komu jste byt již dávno prodali.

FAQ – NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Kdo je tedy dlužníkem úvěru, kterým je doplacen zbytek mého bytu?

Vlastníkem bytových domu II etapy je Bytové družstvo Bydlení Brandýs, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha IČO 17835011

Jaké jsou hlavní principy družstevní bytové výstavby?

Model je vlastně hodně podobný pořízení bytu do vlastnictví. Člen družstva uhradí 20 % pořizovacích nákladů vybraného bytu a příslušenství, na zbylou část si zajistí bytové družstvo úvěr, na jehož splácení se člen družstva podílí spolu s úhradou nájemného, a to od okamžiku převzetí bytu do užívání.

Může člen družstva zaplatit i více než čtvrtinu nákladů?

Ano, a dokonce může navýšit původně 20 % podíl vlastních zdrojů kdykoliv do zahájení čerpání úvěru družstvem, tedy zpravidla do kolaudace objektu. Bytové družstva pak načerpá úměrně tomu nižší úvěr a člen družstva se následně bude podílet na jeho splácení samozřejmě nižší částkou.

Kdo se může ucházet o družstevní byty?

Vlastně kdokoliv, jen s respektováním, že si takto může pořídit jen jeden, výjimečně dva byty v jednom projektu, např. pro své děti. Jednou z velkých výhod této formy výstavby totiž je, že zájemce o družstevní byt není omezen svým věkem, vždy získá možnost splácet pořizovací cenu bytu v době na kterou je sjednán úvěr. Zájemce musí mít jistotu, že má dostatečné vlastní zdroje, zbytek kompletně zařizuje bytové družstvo. Vlastní zdroje lze doplnit např. úvěrem ze stavebního spoření, je však třeba počítat s tím, že se o to zvýší měsíční náklady bydlení. Také v tomto směru nabízí bytové družstvo pomoc svým budoucím členům.

Délka splatnosti úvěru se tedy od hypotečního úvěru neliší, co úroková sazba?

Ani tady nenajdeme zásadního rozdílu, byť fakticky nejde o hypoteční úvěr. Úrokové sazby jsou různé podle situace na trhu v době, kdy se úvěr uzavírá.  Pro bytové družstvo uvažujeme s delším obdobím fixace úrokové sazby tak, abychom vyvážili její výši a potřebu stabilizovat splátky úvěru na první období splácení pro všechny družstevníky. Výhodou oproti hypotéce je, že úvěr na celý dům je vyšší a pro jednání s bankou tedy zajímavější obchodní případ. Zpravidla tedy vyjednáváme pro bytové družstvo lepší podmínky než u hypotéky na jeden byt.

Je možné byt někdy převést do vlastnictví člena družstva?

Ano, s takovou možností počítáme. Pro každý projekt automaticky připravíme prohlášení vlastníka, kterým rozdělíme dům na jednotky. Zahájení převodů musí formálně schválit členská schůze družstva. Před převedením je zapotřebí splatit celou nesplacenou část pořizovacího úvěru. Lze k tomu samozřejmě využít hypoteční úvěr, který je logicky možné zajistit právě převáděným bytem. Převod do osobního vlastnictví je možný podle konkrétního projektu po uplynutí jednoho či dvou fixačních období.

Jaký je zájem o převádění družstevních bytů do vlastnictví?

Je třeba zdůraznit, že se na členy družstva už v rámci fungování bytového družstva díváme jako na faktické budoucí vlastníky přidělených bytů. Proto také všechny námi dosud realizované projekty (je jich už skoro dvacet) fungují většinově či stoprocentně jako bytové družstvo. Ani na „nejstarším“ projektu bytového družstva nedošlo k převedení nadpoloviční většiny bytů do vlastnictví jeho členům.

Je člen družstva nějak omezen s nakládáním s družstevním bytem?

V principu jen tak, že musí dodržovat společně dohodnutá pravidla, zejména hradit předepsané měsíční platby (splátku úvěru, nájemné a zálohy na služby) a řádně užívat společné části domu. Svůj byt může podnajímat, sice s předchozím souhlasem bytového družstva, ale ten je odepřen pouze v situaci, kdy dojde k porušení zmíněných společných pravidel. Družstevní byt lze samozřejmě kdykoliv převést (prodat) třetí osobě, a to i bez souhlasu bytového družstva.

Je nějaký rozdíl mezi fungováním bytového družstva a společenství vlastníků jednotek?

Z pohledu mých dvacetiletých zkušeností se správou bytových domů konstatuji, že rozdíl není nikterak zásadní. V obou případech je zapotřebí vést jasné a přehledné účetnictví, řádně spravovat pohledávky, transparentně řešit všechny provozní záležitosti bytového domu. Trochu se liší způsob rozhodování (v družstvu má každý člen jeden hlas bez ohledu na počet bytů či velikost bytu), výraznějším rozdílem je větší schopnost bytového družstva řešit případné problematické členy družstva. Ve výsledku to znamená vyšší ochranu investice pro zbylé členy družstva, což je přijímáno velmi pozitivně.

LOKALITA

BRANDÝS
NAD LABEM

7 MINUT

AUTEM OD PRAHY

KONTAKTY

SBP Praha

Střelničná 1861/8a, 12 00 Praha 8

Tel.:

+420 737 222 302

E-mail:

bydlenibrandys@sbdpraha.cz

Jana

Janečková

+420 603 488 091

janeckova@sbdpraha.cz

Veronika

Krohová

+420 731 420 433

krohova@sbdpraha.cz

Nikola

Rajnochová

+420 777 131 398

rajnochova@sbdpraha.cz

RYCHLÝ KONTAKT

    Odesláním formuláře potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte se zpracováním osobních údajů.