Výstavba - II. etapa

Druhá etapa projektu Bydlení Brandýs je nabízena formou družstevního vlastnictví (DV).

Prodej bytových jednotek druhé etapy byl zahájen v květnu 2023.

V druhé etapě jsou stavěny budovy s označením „E“ – „G“ a tyto budovy budou mít navíc k dispozici v prvním nadzemním podlaží komerční prostory pro budoucí prodejny a služby (kavárna, pekárna, obchod, služby apod.).

Celý projekt navrhl Ing. arch. Pavel Červený z ateliéru ARCHITEP HK s.r.o. s ohledem na okolní výstavbu, kvalitu, pohodlí a praktičnost.
Výstavbu celého projektu zajišťuje generální dodavatel firma KASTEN.

Zahájení prodeje II. etapa:
05/2023

Zahájení výstavby II. etapa:
1Q/2023

Kolaudace II. etapa:
03/2025

Stěhování:
05/2025

Aktuality

08.2023

• hotové základové piloty u všech sekcí
• hotový podkladní beton u všech sekcí
• hotová základová deska sekce E
• betonáž suterénních stěn sekce E
• vyvazování výztuže základové desky sekce F
• vyvazování výztuže suterénních stěn sekce F

07.2023

Zahájení výstavby II. etapy
• hotové piloty, podkladní beton a vyvazování výztuže pro základovou desku sekce E
• vrtání a betonáž pilot u sekce F a G

10.2021

Spuštění webových stránek a zahájení marketingové kampaně k prodeji bytových jednotek z I. etapy

2021

Finalizace a schválení úvěru pro developerský projekt a podpis smluvní dokumentace k odkupu souboru pozemků

2014-2019

Provedení studie
Vypracování projektové dokumentace
Územní řízení a stavební povolení
Nabytí právní moci stavebního povolení

Bydlení Brandýs - fáze 2 - družstevní bydlení